Thơ Đường – Thời kỳ Vãn Đường (836-907)

Thơ Đường – Thời kỳ Vãn Đường (836-907)Diệp Minh TâmTháng 4-2022 Ghi chú – Notice Mở đầu Thông tin cơ sở Giới thiệu thơ thời Vãn Đường (836-907) Hạo Nhiên Thiền sư (? – ? )Văn chungVương Chiêu Quân Tào Đường (? – ?)Lưu Nguyễn động trung ngộ tiên tửLưu Nguyễn tái đáo Thiên Thai… Read More Thơ Đường – Thời kỳ Vãn Đường (836-907)

Thơ Đường – Thời kỳ Sơ Đường (618-712)

Thơ Đường – Thời kỳ Sơ Đường (618-712)Diệp Minh TâmTháng 3-2022 Ghi chú – Notice Mở đầu Thông tin cơ sở 1. Vài nét về thơ Đường2. Thơ Đường luật3. Sách thơ Đường4. Tổng quan về thời kỳ Sơ Đường Giới thiệu thơ thời Sơ Đường (618-713) Vương Tích (585-644)Dã vọngDạ quá Đông KhêQuá tửu… Read More Thơ Đường – Thời kỳ Sơ Đường (618-712)

Những hư cấu trong tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa”

Dẫn nhập Bộ sử Tam Quốc chí Tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa Những hư cấu chính Kết nghĩa vườn đào (Hồi 1) Thanh long Yển nguyệt đao (Hồi 1) Trương Phi giết tướng Khăn Vàng Đặng Mậu (Hồi 1) Quan Vũ giết tướng Khăn Vàng Trình Viễn Chí (Hồi 1) Trương Phi muốn giết… Read More Những hư cấu trong tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa”

Bốn tuyệt tác cổ điển của Trung Quốc

Người Trung Quốc nói về “Tứ đại kỳ thư”, hoặc “Tứ đại danh tác”, nhằm chỉ 4 bộ tiểu thuyết được xem như là hay nhất của văn học cổ điển Trung Quốc: Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần và Cao Ngạc Thủy hử của Thi Nại Am Tam quốc diễn nghĩa của La Quán… Read More Bốn tuyệt tác cổ điển của Trung Quốc

Cậu bé nông dân (Bộ sách “Ngôi nhà nhỏ”)

Bộ sách Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên  Tập 2: Cậu bé nông dân (The farmer boy)   Đây là tập thứ hai trong bộ sách 9 tập Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Little house on the prairie), được gọi tắt là Bộ sách Ngôi nhà nhỏ (Little house series). Tác giả là người… Read More Cậu bé nông dân (Bộ sách “Ngôi nhà nhỏ”)

Ngôi nhà nhỏ trong Rừng Đại Ngàn (Bộ sách “Ngôi nhà nhỏ”)

Bộ sách Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên   Tập 1: Ngôi nhà nhỏ trong Rừng Đại Ngàn (Little house in the Big Wood)   Đây là tập đầu tiên trong bộ sách 9 tập Bộ sách Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Little house on the prairie), được gọi tắt là Bộ sách Ngôi nhà… Read More Ngôi nhà nhỏ trong Rừng Đại Ngàn (Bộ sách “Ngôi nhà nhỏ”)

Giới thiệu bộ sách “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” của Laura Ingalls Wilder

Bộ sách Little house on the prairie (Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên) hay gọi tắt là Bộ sách Ngôi nhà nhỏ (Little House series) của tác giả người Mỹ, bà Laura Ingalls Wilder (1867-1957) gồm có 9 tập. Bộ sách này thuật lại những kỷ niệm trong cuộc đời của chính tác giả, từ… Read More Giới thiệu bộ sách “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” của Laura Ingalls Wilder