Thơ Đường – Thời kỳ Trung Đường (766-835)

Thơ Đường – Thời kỳ Trung Đường (766-835)Diệp Minh TâmTháng 4-2022 Ghi chú – Notice Mở đầu Thông tin cơ sở Giới thiệu thơ Thời kỳ Trung Đường (766-835) Đỗ Thu Nương (? – ?)Kim lũ y Hạo Nhiên Thiền sư (? – ?)Tầm Lục Hồng Tiệm bất ngộ Lang Sĩ Nguyên (? – ?)Dạ… Read More Thơ Đường – Thời kỳ Trung Đường (766-835)

Thơ Đường – Thời kỳ Thịnh Đường (713-765)

Thơ Đường – Thời kỳ Thịnh Đường (713-765)Diệp Minh TâmTháng 4-2022 Ghi chú – Notice Mở đầu Thông tin cơ sở Giới thiệu thơ Thời kỳ Thịnh Đường (713-765) Trương Kính Trung (? – ?)Biên từ Kim Xương Tự (? – ?)Xuân oán Lương Hoàng (? – ?)Diễm nữ từ Vương Loan (? – 750)Thứ… Read More Thơ Đường – Thời kỳ Thịnh Đường (713-765)

Tranh dân gian – Bài 7: Tranh thờ miền núi

Tranh dân gian – Bài 7: Tranh thờ miền núiDiệp Minh TâmTháng 9-2021 Loạt bài này gồm những bài viết sau: Tranh dân gian – Bài 1: Tranh Đông HồTranh dân gian – Bài 2: Tranh Hàng TrốngTranh dân gian – Bài 3: Tranh Kim HoàngTranh dân gian – Bài 4: Tranh Làng SìnhTranh dân… Read More Tranh dân gian – Bài 7: Tranh thờ miền núi

Tranh dân gian – Bài 5: Tranh kiếng Nam Bộ

Tranh dân gian – Bài 5: Tranh kiếng Nam BộDiệp Minh TâmTháng 9-2021 Loạt bài này gồm những bài viết sau: Tranh dân gian – Bài 1: Tranh Đông HồTranh dân gian – Bài 2: Tranh Hàng TrốngTranh dân gian – Bài 3: Tranh Kim HoàngTranh dân gian – Bài 4: Tranh Làng SìnhTranh dân… Read More Tranh dân gian – Bài 5: Tranh kiếng Nam Bộ