Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – U đến Y

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – U đến YDiệp Minh TâmTháng 4-2021 U Châu: cố đô của nước Yên thời Chiến Quốc, sau bị Tần Thủy Hoàng thôn tính. Ngày nay là thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Ung Sỉ: trước theo Hán Cao Tổ được sai… Read More Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – U đến Y

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – To đến Ty

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – To đến TyDiệp Minh TâmTháng 4-2021 Tòa Cửu Long: theo truyền thuyết nhà Phật, khi Thái tử Tất Đạt Đa Cổ Đàm mới sinh, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, thể hiện ý niệm “thiên thượng thiên hạ,… Read More Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – To đến Ty

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – Ta đến Ti

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – Ta đến TiDiệp Minh TâmTháng 4-2021 tai vách mạch rừng: Theo diễn giải thông thường như Wiktionary, thành ngữ này xuất phát từ câu “Rừng có mạch vách có tai,” nghĩa là kín như rừng vẫn có những lối đi nhỏ (mạch),… Read More Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – Ta đến Ti

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – O đến S

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – O đến SDiệp Minh TâmTháng 4-2021 Oa Ngưu: Giống động vật nhỏ, hình tròn dẹt, mình mềm, đầu có sừng, ngọn sừng có mắt. Trang Tử có nói “Có thể dựng nước trên sừng con Oa Ngưu”, ý nói sự bé nhỏ.… Read More Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – O đến S

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – N

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – NDiệp Minh TâmTháng 4-2021 Naga: Naga, gốc tiếng Phạn, chỉ một vị thần hay một sinh vật có hình dạng là con rắn, được thấy trước hết trong truyền thống văn hóa Ấn giáo (Hindu) và sau đó phổ biến trong kinh… Read More Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – N

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – I đến M

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – I đến MDiệp Minh TâmTháng 4-2021 ích hữu có ba Sách Luận ngữ ghi: “Có ba bạn có ích, ba bạn có hại. Bạn ngay thẳng, bạn thành thật, bạn nghe biết nhiều là ích. Bạn giả bộ uy nghi, bạn hay… Read More Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – I đến M

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – G đến H

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – G đến HDiệp Minh TâmTháng 4-2021 Giới thiệu Có thể xem đây là một từ điển bách khoa được giới hạn trong các nguồn văn học và lịch sử Việt Nam và Trung Hoa, được tổng hợp với các mục đích: 1/… Read More Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – G đến H

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – D đến E

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – D đến EDiệp Minh TâmTháng 4-2021 Giới thiệu Có thể xem đây là một từ điển bách khoa được giới hạn trong các nguồn văn học và lịch sử Việt Nam và Trung Hoa, được tổng hợp với các mục đích: 1/… Read More Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – D đến E

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – C

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – CDiệp Minh TâmTháng 4-2021 Giới thiệu Có thể xem đây là một từ điển bách khoa được giới hạn trong các nguồn văn học và lịch sử Việt Nam và Trung Hoa, được tổng hợp với các mục đích: 1/ Xác định… Read More Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – C

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – A đến B

Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – A đến BDiệp Minh TâmTháng 4-2021 Giới thiệu Trong khi đọc tài liệu lịch sử và văn học kể cả cổ thi, tôi thường tìm hiểu thêm về điển tích, thành ngữ, nhân vật, địa danh và đặc ngữ khác, rồi qua… Read More Điển tích, thành ngữ và đặc ngữ trong văn hóa phương Đông – A đến B