Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 5: Tác giả tên vần Đ–G

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 5: Tác giả tên vần Đ–G
Diệp Minh Tâm
Tháng 12-2021

Các bài viết trong loạt bài này:

Ghi chú – Notice

Mở đầu

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21: Tác giả tên vần Đ–G

 1. Bốn mùa – Ngọc Đan
 2. Cát tường – Ngọc Đan
 3. Sự sống mong manh, 2016 – Ngọc Đan
 4. Cảm hứng Làng Sình, Huế, 2008 – Trần Nguyên Đán
 5. Chợ phiên Bắc Hà – Trần Nguyên Ðán
 6. Nghệ nhân nặn tò he ở Chùa Cầu, 2017 – Trần Nguyên Đán
 7. Nghệ nhân tranh Hàng Trống, 2017 – Trần Nguyên Đán
 8. Tây-Bắc, 2017 – Trần Nguyên Đán
 9. Thuyền Sông Hương, 2017 – Trần Nguyên Đán
 10. [tựa đề không rõ A] – Trần Nguyên Đán
 11. [tựa đề không rõ B] – Trần Nguyên Đán
 12. [tựa đề không rõ C] – Trần Nguyên Đán
 13. Hoa phố – Nguyễn Anh Đào (1980- )
 14. Nàng Sen – Nguyễn Anh Đào (1980- )
 15. Dưới mưa, 2020– Nguyễn Anh Đào (1981- )
 16. Vũ điệu trong mưa, 2021– Nguyễn Anh Đào (1981- )
 17. Bé An, 2021– Nguyễn Thị Anh Đào
 18. Dạo chơi, 2021– Nguyễn Thị Anh Đào
 19. Duyên, 2020– Nguyễn Thị Anh Đào
 20. Vinh quy bái tổ, 2020– Đặng Phúc Đạt
 21. In the rain – Lê Trọng Đạt
 22. [tựa đề không rõ], 2019 – Vũ Xuân Đạt
 23. Hoa hồng I – An Đặng
 24. Hoa hồng II – An Đặng
 25. Mẫu đơn, 2021 – Phạm Thanh Điệp
 26. Tam Bạc, 2015 – Hà Đinh
 27. Cô gái “Lự”, 2018 – Đỗ Thị Kim Đoan
 28. Em bé Hà Nội, 2018 – Đỗ Thị Kim Đoan
 29. Góc vườn, 2020 – Đỗ Thị Kim Đoan
 30. Hoa bồ công anh – Kim Đoan
 31. Hoa hải đường, 2019 – Kim Đoan
 32. Giờ giải lao – Đinh Đông
 33. Chân dung em nhỏ ở vùng quê nghèo – Nguyễn Văn Đông
 34. Đợi mẹ – Nguyễn Văn Đông
 35. [tựa đề không rõ A] – Nguyễn Văn Đông
 36. [tựa đề không rõ B] – Nguyễn Văn Đông
 37. [tựa đề không rõ] – Đỗ Đức
 38. Bằng lăng, 2020 – Nguyễn Đình Đức
 39. Chùm vú sữa, 2020 – Nguyễn Đình Đức
 40. Đóa hồng, 2021 – Nguyễn Đình Đức
 41. Hoa ổi, 2020 – Nguyễn Đình Đức
 42. Hoa Tết, 2020 – Nguyễn Đình Đức
 43. Hoa thạch thảo, 2020 – Nguyễn Đình Đức
 44. Hoa xuyến chi, 2021 – Nguyễn Đình Đức
 45. Nắng chiều – Nguyễn Hữu Đức
 46. Nắng sớm – Nguyễn Hữu Đức
 47. Ngoại tôi, 2019 – Nguyễn Hữu Đức
 48. Ông tôi, 2019 – Nguyễn Hữu Đức
 49. Tâm tình, 2018 – Nguyễn Hữu Đức
 50. Blooming lotus – Nguyễn Quảng Đức
 51. Ha Giang village – Nguyen Quang Duc
 52. Lotus pond – Nguyen Quang Duc
 53. Rice growth – Nguyen Quang Duc
 54. Lắng – Nguyễn Thiện Đức
 55. Vắng – Nguyễn Thiện Đức
 56. Ngày mới – Nguyễn Văn Đức
 57. Ngày thu ở Bản Lác, 2019 – Nguyễn Văn Đức
 58. Chiều trên bến – Phạm Minh Đức
 59. Bùa hộ mệnh, 2000 – Đỗ Quang Em
 60. Chân dung một phụ nữ, 2001 – Đỗ Quang Em
 61. Tĩnh vật, 2006– Đỗ Quang Em
 62. Hương, 2021 – Đặng Phúc Gia
 63. Thiếu nữ 6, 2015 – Hoàng Long Giang
 64. Phố Hàng Chiếu – Nguyễn Hồng Giang
 65. Phố Hàng Điếu – Nguyễn Hồng Giang
 66. Phố Hàng Mã – Nguyễn Hồng Giang
 67. Becoming dragon – Nguyễn Thị Châu Giang
 68. Căn nguyên của cái đẹp, 2010 – Nguyễn Thị Châu Giang
 69. Ẩn hoa – Nguyễn Thị Châu Giang
 70. Chị em 2 – Nguyễn Thị Châu Giang
 71. Cô gái đến từ những bông hoa – Nguyễn Thị Châu Giang
 72. Để hạnh phúc hơn 1 – Nguyễn Thị Châu Giang
 73. Shower in the night – Nguyễn Thị Châu Giang
 74. Thay áo – Nguyễn Thị Châu Giang
 75. Thế giới giữa chúng ta 2 – Nguyễn Thị Châu Giang
 76. Trong vườn 1 – Nguyễn Thị Châu Giang

Sơ lược về các tác giả

Ngọc Đan
Trần Nguyên Đán
Nguyễn Anh Đào (1980- )
Nguyễn Anh Đào (1981- )
Đặng Phúc Đạt
An Đặng
Nguyễn Văn Đông
Nguyễn Hữu Đức
Nguyễn Quảng Đức
Nguyễn Văn Đức
Hoàng Long Giang
Nguyễn Hồng Giang
Nguyễn Thị Châu Giang
Nguồn tham khảo và đọc thêm

Ghi chú – Notice

Vì một số lý do, người tổng hợp cáo lỗi không thể xin phép tác giả các tư liệu và hình ảnh được sử dụng trong loạt bài này. Nếu bạn đọc xem qua loạt bài của tôi rồi cảm nhận sâu sắc về nền mỹ thuật của Việt Nam, thì cái tội sử dụng chất liệu mà không xin phép của người tổng hợp hẳn sẽ được dung thứ.

Due to various reasons, the compiler could not seek authors’ permission for the use of their materials and photographs in this treatise. If after going through this text, the readers have a deep sense toward Vietnamese arts, then I hope my plagiarism would be pardoned.

Ghi chú về tên tác giả và tựa đề tác phẩm: hai chi tiết này được ghi lại đúng theo nguồn, vì thế bạn có thể thấy tên người không dấu và tựa đề bằng tiếng Anh.

Mở đầu

Người tổng hợp bài này không giỏi về thưởng lãm mỹ thuật và cũng không làm công việc sáng tác mỹ thuật ngoại trừ vài bức vẽ thời trung học được thầy dạy hội họa khen, lại càng không sưu tập tranh. Người tổng hợp chỉ có cảm nhận khi nhìn đến một số tác phẩm mỹ thuật, và cảm nhận là động lực trong việc giới thiệu các tác phẩm trong bài viết này. Tuy vậy, tiêu chí cảm nhận không phải là tất cả. Có một số tác phẩm tôi chưa thấy hay ở điểm nào nhưng vẫn đưa vào đây do sự đánh giá tích cực của chuyên gia, hoặc do giá bán mà tự nó cũng là thước đo cho sự đánh giá.

Vì thế mà bạn có thể thấy trong loạt bài này những tác phẩm mà bạn không thấy giá trị ra sao. Có lẽ dần dà xem thêm, tìm hiểu thêm, bạn sẽ nhận ra. Nhờ đó, bạn có cơ hội tham khảo các tác phẩm được đánh giá cao và, như tôi, có thể nâng tầm thưởng lãm.

Ngoài tiêu chí cảm nhận và sự đánh giá, việc chọn lựa tác phẩm để trình bày ở đây tùy thuộc vào việc tìm được thông tin và ảnh tranh có chất lượng dù tương đối. Có nghĩa là còn có tác phẩm khác có giá trị không kém nhưng người tổng hợp loạt bài này chưa được biết đến, hoặc chưa tìm được hình ảnh thích hợp.

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Tác giả tên vần Đ–G

Ghi chú: do sự giới hạn của phần mềm về kích thước ảnh, một số ảnh chụp tác phẩm được cắt bớt như ghi rõ trong mỗi trường hợp. Người tổng hợp bài này không nghĩ làm như thế gây hại cho giá trị của tác phẩm, trái lại giúp độc giả thưởng lãm tác phẩm với chi tiết rõ nét hơn.

Bốn mùa – Ngọc Đan

Cát tường – Ngọc Đan

Sự sống mong manh, 2016 – Ngọc Đan

Cảm hứng Làng Sình, Huế, 2008 – Trần Nguyên Đán

Tranh khắc gỗ màu in trên giấy dó khổ A0 (84 x 118 cm). Tranh có các hình tranh thờ cúng kiểu dòng tranh dân gian Làng Sình, Huế, và các thợ nghệ nhân đang khắc hoặc in tranh, tô nhiều màu vàng.

Chợ phiên Bắc Hà – Trần Nguyên Ðán

Tranh khắc gỗ.

Nghệ nhân nặn tò he ở Chùa Cầu, 2017 – Trần Nguyên Đán

Tranh khắc gỗ.

Nghệ nhân tranh Hàng Trống, 2017 – Trần Nguyên Đán

Tranh khắc gỗ.

Tây-Bắc, 2017 – Trần Nguyên Đán

Tranh khắc gỗ.

Thuyền Sông Hương, 2017 – Trần Nguyên Đán

Tranh khắc gỗ.

[tựa đề không rõ A] – Trần Nguyên Đán

Tranh khắc gỗ.

[tựa đề không rõ B] – Trần Nguyên Đán

Tranh khắc gỗ.

[tựa đề không rõ C] – Trần Nguyên Đán

Tranh khắc gỗ.

Hoa phố – Nguyễn Anh Đào (1980- )

Nhân kỷ niệm 125 năm Thành phố Đà Lạt hình thành, tháng 12-2018 một nhóm họa sĩ tổ chức triển lãm tranh mang tên “Sống lại vàng son” (Anh ngữ: Relive the time). Các tác phẩm về thắng cảnh và con người ở thành phố sương mù này được trưng bày trong một nhà máy cổ chế biến trà do người Pháp xây dựng những năm 1920s ở trang trại Cầu Đất.

Tranh sơn mài này tham gia triển lãm nêu trên.

Nàng Sen – Nguyễn Anh Đào (1980- )

Dưới mưa, 2020– Nguyễn Anh Đào (1981- )

Tranh acrylic, 40 x 50 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Vũ điệu trong mưa, 2021– Nguyễn Anh Đào (1981- )

Tranh sơn dầu trên toan, 60 x 80 cm.

Bé An, 2021– Nguyễn Thị Anh Đào

Tranh sơn dầu trên toan, 110 x 80 cm.

Cô bé hàng xóm sát nhà xinh đẹp thường qua nhà họa sĩ chơi trước khi dịch bùng phát! Bé xinh xắn như một nàng công chúa nhỏ đáng yêu! Họa sĩ yêu những gì xinh đẹp, đơn giản, và tự nhiên, ngẫu nhiên! Và những điều ấy trở thành nguồn cảm hứng vây quanh họa sĩ! (indochineart.vn)

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Dạo chơi, 2021– Nguyễn Thị Anh Đào

Tranh sơn dầu trên toan, 80 x 130 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Duyên, 2020– Nguyễn Thị Anh Đào

Tranh sơn dầu trên toan, 80 x 125 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Vinh quy bái tổ, 2020– Đặng Phúc Đạt

Tranh sơn mài phong cách hiện thực, ấn tượng, 120 x 90 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

In the rain – Lê Trọng Đạt

Ghi chú: Người tổng hợp rất muốn xem thêm tranh của Lê Trọng Đạt, nhưng không thể tìm ra hình ảnh nào khác.

[tựa đề không rõ], 2019 – Vũ Xuân Đạt

Tranh acrylic trên mâm gỗ cổ, 60 x 60 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: không rõ (Vanvi Gallery đã bán).

Hoa hồng I – An Đặng

Tranh sơn dầu trên toan (canvas), 50 x 50 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Nguyen Art Gallery (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Hoa hồng II – An Đặng

Tranh sơn dầu trên toan, 60 x 80 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Nguyen Art Gallery (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Mẫu đơn, 2021 – Phạm Thanh Điệp

Tranh trên giấy dó truyền thống theo phong cách thủy mặc, 90 x 50 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: phòng tranh Thế giới Hội họa (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Tam Bạc, 2015 – Hà Đinh

Tranh acrylic, 75 x 100 cm.

Cô gái “Lự”, 2018 – Đỗ Thị Kim Đoan

Tranh sơn mài, 50 x 40 cm.

Em bé Hà Nội, 2018 – Đỗ Thị Kim Đoan

Tranh sơn mài, 70 x 55 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Góc vườn, 2020 – Đỗ Thị Kim Đoan

Tranh sơn mài, 80 x 80 cm.

Tác phẩm dự triển lãm “Chuyên đề tranh sơn mài Việt Nam” tháng 4-2021 tại Hà Nội.

Hoa bồ công anh – Kim Đoan

Tranh sơn mài, 80 x 80 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Vanvi Gallery (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Hoa hải đường, 2019 – Kim Đoan

Tranh sơn mài, 80 x 60 cm.

Ghi chú: màu sắc tranh bị lệch lạc do đèn chiếu từ phía trên xuống khi chụp ảnh tranh.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Vanvi Gallery (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Giờ giải lao – Đinh Đông

Tranh sơn dầu trên toan, 60 x 80 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Nguyên Art Gallery (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Chân dung em nhỏ ở vùng quê nghèo – Nguyễn Văn Đông

Họa sĩ Nguyễn Văn Đông yêu thích từ lâu đề tài về trẻ thơ, nên vẽ chân dung trẻ thơ là sở trường của ông.

“Đó là một đề tài khó và thú vị, bởi vẽ người nói chung và trẻ em nói riêng phải miêu tả được hình thể lẫn tính cách, đặc biệt nếu là trẻ em thì phải diễn tả được sự hồn nhiên, trong sáng của gương mặt và tâm hồn các em”, Nguyễn Văn Đông tâm sự. (Lan Tường, 2017)

Đợi mẹ – Nguyễn Văn Đông

Họa sĩ Nguyễn Văn Đông chọn mảng đề tài tuổi thơ bởi ông đặc biệt yêu mến trẻ em và muốn thể hiện trong sáng tác của mình những hình ảnh mình từng nhìn thấy đâu đó trên mọi nẻo đường, về các em bé ngây thơ, đáng yêu. Họa sĩ đã đi nhiều nơi, cả vùng ngược vùng xuôi, cả thành thị nông thôn, và bắt gặp những ánh mắt non nớt, thân thương ấy.

Có thể là một cô bé đài các với những bộ váy diêm dúa, có thể là một cậu trai nông thôn nhếch nhác, đen đúa, hay cũng có thể là những đứa bé đang chơi trò chơi, đang đợi mẹ, bán vé số hoặc địu em đến một phiên chợ…, nhưng luôn luôn là những ánh mắt ngây thơ và vẻ đẹp toát ra từ gương mặt, từ sự trong trẻo của tâm hồn. (Lan Tường, 2017)

Bức tranh Đợi mẹ vẽ một cô bé trong dáng vẻ chờ đợi, được diễn tả trên một khung cảnh có gam màu ghi vàng, ở đó nhân vật dõi ánh mắt về phía xa để trông ngóng bóng mẹ. Từ ánh mắt đến hình ảnh bức tường cũ kỹ lở gạch phía sau cô bé tạo ra một nỗi buồn nhè nhẹ êm dịu cho bức tranh.

[tựa đề không rõ A] – Nguyễn Văn Đông

[tựa đề không rõ B] – Nguyễn Văn Đông

[tựa đề không rõ] – Đỗ Đức

Tranh được thực hiện để chào đón năm Giáp Ngọ, 2014.

Bằng lăng, 2020 – Nguyễn Đình Đức

Tranh màu nước theo phong cách tả thực, 56 x 76 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: không rõ (Gallery online của Indochine Art đã bán).

Chùm vú sữa, 2020 – Nguyễn Đình Đức

Tranh màu nước theo phong cách tả thực, 52 x 37 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: không rõ (Gallery online của Indochine Art đã bán).

Đóa hồng, 2021 – Nguyễn Đình Đức

Đóa hồng là tranh màu nước trên giấy vẽ, theo phong cách tả thực, 38 x 56 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: phòng tranh Thế giới Hội họa (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Hoa ổi, 2020 – Nguyễn Đình Đức

Tranh màu nước theo phong cách tả thực, 54 x 39 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: phòng tranh Thế giới Hội họa (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Hoa Tết, 2020 – Nguyễn Đình Đức

Tranh sơn dầu trên toan, 120 x 90 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Hoa thạch thảo, 2020 – Nguyễn Đình Đức

Tranh màu nước theo phong cách tả thực, 42 x 39 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Hoa xuyến chi, 2021 – Nguyễn Đình Đức

Tranh màu nước theo phong cách tả thực, 76 x 56 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: không rõ (Gallery online của Indochine Art đã bán).

Nắng chiều – Nguyễn Hữu Đức

Bức Nắng chiều có kích thước 60 x 80 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: không rõ, đã bán.

Nắng sớm – Nguyễn Hữu Đức

Bức Nắng sớm có kích thước 60 x 80 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Orkid Gallery, có thể được bán bất kỳ lúc nào.

Ngoại tôi, 2019 – Nguyễn Hữu Đức

Tranh sơn dầu, 110 x 70 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Orkid Gallery, có thể được bán bất kỳ lúc nào.

Ông tôi, 2019 – Nguyễn Hữu Đức

Tranh sơn dầu, kích thước 120 x 80 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Orkid Gallery, có thể được bán bất kỳ lúc nào.

Tâm tình, 2018 – Nguyễn Hữu Đức

Tâm tình là tranh sơn dầu, kích thước 133 x 92 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: không rõ (phòng tranh online Orkid Art đã bán).

Blooming lotus – Nguyễn Quảng Đức

Tranh sơn mài gồm 3 tấm có kích thước tổng cộng 90 x 180 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: không rõ (Hanoi Art Gallery đã bán).

Ha Giang village – Nguyen Quang Duc

Tranh sơn mài gồm 3 tấm, kích thước tổng cộng 80 x 180 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Hanoi Art Gallery (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Lotus pond – Nguyen Quang Duc

Ghi chú: tên tác giả Nguyen Quang Duc rất có thể là Nguyễn Quảng Đức (dựa theo phong cách vẽ sen).

Tranh sơn mài, 80 x 120 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Hanoi Art Gallery (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Rice growth – Nguyen Quang Duc

Rice growth (có thể được hiểu là Paddy cultivation) là tranh sơn mài gồm 3 tấm, kích thước tổng cộng 80 x 180 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Hanoi Art Gallery (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Lắng – Nguyễn Thiện Đức

Vắng – Nguyễn Thiện Đức

Tác phẩm được trưng bày trong một triển lãm tranh nude mang tên “Gợi” trong dịp 8-3-2013 tại Cà phê Tranh ở Huế.

Bức tranh Vắng, với nét phóng khoáng, người con gái đang ở bìa trái của tranh làm lệch đi bố cục, một ẩn chứa sâu sắc trong ý nghĩa về một sự trống vắng. (tapchisonghuong.com.vn)

Ngày mới – Nguyễn Văn Đức

Tranh sơn dầu.

Nơi lưu giữ tác phẩm: không rõ (phòng tranh online Orkid Art đã bán).

Ngày thu ở Bản Lác, 2019 – Nguyễn Văn Đức

Tranh sơn dầu.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Phòng tranh online Orkid Art (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Chiều trên bến – Phạm Minh Đức

Tranh sơn dầu trên toan, 80 x 90 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Nguyên Art Gallery (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Bùa hộ mệnh, 2000 – Đỗ Quang Em

Bức Bùa hộ mệnh (tựa đề tiếng Anh: Amulet) được xem là một kiệt tác của Đỗ Quang Em.

Chân dung một phụ nữ, 2001 – Đỗ Quang Em

Bức Chân dung một phụ nữ (tựa đề tiếng Anh: The portrait of lady) là tranh sơn dầu trên toan (canvas), được ký tên và ghi năm “2001”, kích thước 86 x 100 cm.

Tĩnh vật, 2006– Đỗ Quang Em

Tranh sơn dầu trên toan, 65,5 x 76,5 cm.

Về số lượng tác phẩm, so với với họa sĩ Việt Nam nói chung Đỗ Quang Em thuộc loại vẽ ít, vì cách vẽ của ông không thể vẽ nhanh. Bước qua thế kỷ 21, tay của ông bị run, nên việc vẽ càng khó khăn và chậm chạp. Điều này khiến cho tác phẩm Đỗ Quang Em về sau càng khan hiếm hơn.

Xem thêm tranh Đỗ Quang Em trong bài: Diệp Minh Tâm, Hội họa Việt Nam thế kỷ 20 – Bài  7: Tác giả khác, tên vần E–H. https://tamdiepblog.wordpress.com/2021/12/03/hoi-hoa-viet-nam-the-ky-20-bai-7-tac-gia-khac-ten-van-e-h/

Hương, 2021 – Đặng Phúc Gia

Tranh acrylic, 120 x 80.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Gallery online của Indochine Art (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Thiếu nữ 6, 2015 – Hoàng Long Giang

Tranh sơn dầu, 90 x 70 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Atena Gallery (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Phố Hàng Chiếu – Nguyễn Hồng Giang

Họa sĩ Nguyễn Hồng Giang có một loạt tranh sơn mài được yêu thích, vẽ các phố ở Hà Nội: Phố Hàng Buồm, Phố Hàng Bún, Phố Hàng Chiếu, Phố Hàng Điếu, Phố Hàng Gai, Phố Hàng Mành, Phố Hàng Mã

Tranh sơn mài trên gỗ, 80 x 109 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: không rõ (Nguyen Art Gallery đã bán).

Phố Hàng Điếu – Nguyễn Hồng Giang

Họa sĩ Nguyễn Hồng Giang có một loạt tranh sơn mài được yêu thích, vẽ các phố ở Hà Nội: Phố Hàng Buồm, Phố Hàng Bún, Phố Hàng Chiếu, Phố Hàng Điếu, Phố Hàng Gai, Phố Hàng Mành, Phố Hàng Mã

Tranh sơn mài trên gỗ, 80 x 109 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: không rõ (Nguyen Art Gallery đã bán).

Phố Hàng Mã – Nguyễn Hồng Giang

Họa sĩ Nguyễn Hồng Giang có một loạt tranh sơn mài được yêu thích, vẽ các phố ở Hà Nội: Phố Hàng Buồm, Phố Hàng Bún, Phố Hàng Chiếu, Phố Hàng Điếu, Phố Hàng Gai, Phố Hàng Mành, Phố Hàng Mã

Tranh sơn mài trên gỗ, 97 x 110 cm.

Nơi lưu giữ tác phẩm: không rõ (Nguyen Art Gallery đã bán).

Becoming dragon – Nguyễn Thị Châu Giang

Tranh lụa.

Căn nguyên của cái đẹp, 2010 – Nguyễn Thị Châu Giang

Tranh lụa, 78 x 146 cm.

Ẩn hoa – Nguyễn Thị Châu Giang

Tranh màu nước và mực nhuộm trên lụa khổ 90 x 80 cm, được trưng bày trong triển lãm “Ẩn hoa 2” tháng 10-2020 tại Craig Thomas Gallery, Sài Gòn.

Có lẽ hiếm có chất liệu nào phù hợp hơn lụa để lột tả trọn vẹn tinh thần đặc trưng của phụ nữ Việt Nam. Châu Giang đã làm việc trên lụa suốt một thập niên nay (tính đến 2020), chính vì thế người ta dễ dàng cảm nhận sự uyển chuyển, “làm mà như không làm” trên từng họa phẩm của cô. (Trang Ps, 2020)

Nơi lưu giữ tác phẩm: Craig Thomas Gallery (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Chị em 2 – Nguyễn Thị Châu Giang

Tranh màu nước và mực nhuộm trên lụa khổ 80 x 80 cm, được trưng bày trong triển lãm “Ẩn hoa 2” nêu trên.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Craig Thomas Gallery (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Cô gái đến từ những bông hoa – Nguyễn Thị Châu Giang

Tranh màu nước và mực nhuộm trên lụa khổ 160 x 80 cm, được trưng bày trong triển lãm “Ẩn hoa 2” nêu trên.

Nơi lưu giữ tác phẩm: không rõ (Craig Thomas Gallery đã bán).

Để hạnh phúc hơn 1 – Nguyễn Thị Châu Giang

Tranh màu nước và mực nhuộm trên lụa khổ 80 x 60 cm, được trưng bày trong triển lãm “Ẩn hoa 2” nêu trên.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Craig Thomas Gallery (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Shower in the night – Nguyễn Thị Châu Giang

Tranh mực nhuộm trên lụa, 90 x 80 cm, được trưng bày trong triển lãm “Ẩn hoa 2” nêu trên.

Nơi lưu giữ tác phẩm: Craig Thomas Gallery (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Thay áo – Nguyễn Thị Châu Giang

Tranh màu nước và mực nhuộm trên lụa khổ 120 x 80 cm, được trưng bày trong triển lãm “Ẩn hoa 2” nêu trên.

Hơn một nửa bộ sưu tập khắc họa những người phụ nữ trong tà áo dài, nhưng cũng không ít bức trong đó mô tả khuôn hình của họ trong bộ đồ lót. Một bên biểu hiện cho tính truyền thống, một bên có lẽ là hiện đại. Nếu ai đó hỏi phụ nữ trong tranh Châu Giang có nổi loạn không, thì tôi nghĩ, vừa có vừa không, nếu có, thì sự nổi loạn ấy ngấm ngầm và ẩn dấu đâu đó trong suy tư sâu lắng đa chiều của nội tâm. Thật khó lòng phát hiện! (Trang Ps, 2020)

Thế giới giữa chúng ta 2 – Nguyễn Thị Châu Giang

Tranh màu nước và mực nhuộm trên lụa khổ 160 x 80 cm, được trưng bày trong triển lãm “Ẩn hoa 2” nêu trên.

Nơi lưu giữ tác phẩm: không rõ (Craig Thomas Gallery đã bán).

Trong vườn 1 – Nguyễn Thị Châu Giang

Tranh màu nước và mực nhuộm trên lụa được trưng bày trong triển lãm “Ẩn hoa 2”, 80 x 60 cm.

Chị em phụ nữ trong tranh của Châu Giang đầy đặn và giàu suy tư, mơ mộng. Dù là lúc họ nghe nhạc, chải tóc, buộc áo,… ánh mắt họ luôn mời gọi người thụ hưởng ngắm nhìn để cùng chia sẻ và thấu cảm. Chính vậy, ánh mắt, cửa sổ tâm hồn, chính là sợi dây kết nối giữa tranh và người thực, từ đó tạo ra một mối giao thoa đầy dai dẳng. (Trang Ps, 2020)

Nơi lưu giữ tác phẩm: Craig Thomas Gallery (có thể đã được bán bất kỳ lúc nào).

Sơ lược về các tác giả

Ngọc Đan

Họa sĩ Ngọc Đan có tên thật là Nguyễn Ngọc Đan, chào đời tại Tp HCM, thuộc thế hệ 8x.

Một lần tình cờ đi qua phố Tây, thích thú và tò mò trước các bức tranh từ những phòng tranh ở đây, cô gái trẻ Nguyễn Ngọc Đan xin vào học vẽ. Mấy ai hình dung, phòng tranh chép năm nào thổi bùng giấc mơ mỹ thuật cho cô gái nhỏ nhắn ấy. Bức tranh đầu tiên Đan vẽ vào năm cô 16 tuổi. Được sự khích lệ của những người thầy, người bạn, từ ấy Đan chọn hội họa mở đường cho tương lai.

Là một trong số những sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Mỹ thuật Tp HCM, nhưng Ngọc Đan vẫn cảm thấy chưa hài lòng với những gì đã học được. Cô quyết định sang Nga học thêm về hội họa. Năm thứ 3 ở Nga, cô nhận được lời đề nghị của thầy hướng dẫn, bảo vệ cùng lúc bằng cử nhân và thạc sĩ. Năm 2005, Nguyễn Ngọc Đan tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc tại Học viện Hàn lâm quốc gia mỹ thuật Surikov, Moscow.

Duyên nợ với nước Nga còn nhiều, cô chọn ở lại. Để đeo bám giấc mơ, cô phải làm đủ thứ việc, từ phiên dịch, dạy học, dịch báo chí… Cuộc sống tha hương vốn dĩ chẳng dễ dàng, nó dần đẩy cô xa rời hội họa. Đan trở thành nhân viên kinh doanh, rồi vào làm ở một xưởng may. Ấy vậy mà, khi đã trở thành bà chủ một phân xưởng nho nhỏ với 50 công nhân, cô lại từ bỏ tất cả để trở về Việt Nam, viết tiếp giấc mơ năm 16 tuổi. (Hoàng Linh Lan, 2018)

Cô từng kết nối đưa các đoàn họa sĩ trẻ đi triển lãm tranh, trại sáng tác tranh ở nhiều nơi như: triển lãm Yogyakarta – Saigon (Tp HCM, 2015), Jogja – Saigon (Yogyakarta, Indonesia, 2015), hội chợ nghệ thuật Art Mart Khajuraho International 2016 (Madhya Pradesh, Ấn Độ, 2016)…

Sau khi về nước, cô mở một studio thu hút nhiều người lớn và trẻ em đến học vẽ, múa ballet…

Đồng thời cô tổ chức các hội thảo tại Erato Art Studio (Phú Mỹ Hưng) để hướng dẫn người yêu thích hội họa những kỹ thuật cơ bản vẽ tranh chân dung và tranh tĩnh vật với các chất liệu chì, acrylic, sơn dầu.

Được hỏi về việc định hình phong cách, họa sĩ Ngọc Đan chia sẻ:

“Theo tôi, phong cách trong nghệ thuật có thể hiểu rất đa dạng. Phong cách ở đây chỉ cần một cách nhìn sự vật khác, một sự chú trọng, nhấn mạnh về một điểm đặc biệt khiến mình yêu thích, sẽ dẫn đến một cách thể hiện của riêng mình, một góc nhìn chỉ riêng người họa sĩ đó mới có mà thôi. Khi những sự vật tưởng chừng đơn giản đó nhưng dưới cách nhìn và cách thể hiện của một người họa sĩ, nó trở nên khác biệt với các thế hệ trước đã làm, thì đó là sáng tạo và rõ ràng sáng tạo đó khởi nguồn từ tư duy và tạo nên phong cách riêng.” (Lucy Nguyễn, 2018)

Trần Nguyên Đán

Họa sĩ Trần Nguyên Đán (1941- ) chào đời ở Bắc Ninh. Năm 1966, ông tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật hoành tráng, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) nhưng lại không đi theo ngành học, mà cái duyên đưa đẩy, tên ông được biết đến ở mảng tranh khắc. Ông thú nhận, vì mê mà cứ “học mót” nghề của các họa sĩ bậc thầy. Rồi mày mò tìm tòi, tạo ra cách riêng của mình. “Trong nghệ thuật phải biết giấu dốt, và cũng phải biết giấu cả sự khôn ngoan”- Họa sĩ Trần Nguyên Đán hóm hỉnh. (Hoàng Thu Phố, 2018)

Vào thế kỷ 19, sự xuất hiện của những chiếc máy in đầu tiên tại Việt Nam khiến nhu cầu in ấn kinh, sách bằng kỹ thuật in mộc bản lần hồi biến mất; thế nhưng nghề in khắc mộc bản vẫn tồn tại nhờ in tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống… Tiếp theo đó, khi các trường đào tạo mỹ thuật hàn lâm ra đời và nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại được hình thành, các thế hệ họa sĩ đầu tiên tìm tòi, sáng tạo bằng nhiều thứ kỹ thuật và chất liệu tạo hình, trong đó có kỹ thuật in mộc bản của cha ông.

Trần Nguyên Đán là người theo học mỹ thuật vào thập niên 1960 và áp dụng vào nghệ thuật tranh khắc gỗ. Khi đã ở tuổi bảy mươi lăm, ông vẫn chung thủy với môn nghệ thuật này. Tuy nhiên họa sĩ kết hợp được vốn cổ quý giá của tiền nhân với phương pháp tạo hình hiện đại để làm nên những tranh khắc gỗ đặc sắc, như nhận định của nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng: “Tranh khắc gỗ của Trần Nguyên Đán luôn gợi lên một cách không rõ ràng về một truyền thống nghệ thuật từ quá khứ. Nó làm ta nhớ đến những bản in kinh Phật trang trọng, hay những bản nhạc vui tươi của dòng tranh Đông Hồ và Hàng Trống, nhưng có một vẻ riêng của bút pháp hiện đại với tính chính xác và đa dạng của đường nét”. (Phạm Đán Bình, 2017)

Trần Nguyên Đán tâm sự rất chân thành: “Tôi vẽ Hà Nội (cũng như vẽ Hội An, Sa Pa…) bằng con mắt của riêng mình. Không phải là người chụp ảnh, rằng phải đúng phải thật. Nghệ thuật có thật có hư, vừa có lý vừa phải có tình”. (Ngọc Hân, 2019)

Nguyễn Anh Đào (1980- )

Nguyễn Anh Đào (1980- ) chào đời tại Sài Gòn, yêu thích hội họa từ những ngày thơ bé. Lúc nào trong tay cô bé cũng là bút vẽ, những hình ảnh minh họa trong truyện cổ tích như bé mèo, chú heo, nàng Bạch Tuyết hay bảy chú lùn… thường được cô bé hí hoáy vẽ lại. Thế nhưng, người cha lại mong muốn con gái trở thành bác sĩ, mà đâu ngờ rằng mỗi khi nhìn thấy máu là mặt mũi cô bé tái xanh! Học hết phổ thông, niềm mơ ước sâu thẳm năm nào vẫn vẹn nguyên, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Anh Đào đành rẽ lối. Cô chọn ngành sư phạm mỹ thuật ở Trường Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật Tp HCM bởi đơn giản là “không tốn học phí, đỡ gánh nặng cho gia đình”, và tốt nghiệp năm 2002.

Những lần được đi xem triển lãm mỹ thuật, xem các phòng tranh ở khu trung tâm thích đến mê tơi, đêm về không ngủ được, Nguyễn Anh Đào tự nhủ, hay là mình đi học thêm vẽ? Rồi người ta thấy cô vừa đi dạy, vừa cắp cặp đến Hội Mỹ thuật Tp HCM học. Được người thầy đầu tiên là họa sĩ Lê Quang Luân tận tình chỉ dẫn, Nguyễn Anh Đào như được tiếp thêm sức sống.

Năm 2008, lần đầu tiên tranh của Anh Đào được triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Tp PHCM. Cô cảm giác như chạm tay vào ước mơ của mình. “Lần đầu tiên tranh mình được treo tại triển lãm lớn, một không gian nghệ thuật thực thụ, được trân trọng và còn được người ta mua nữa. Cảm giác vui sướng, hạnh phúc lúc đó mình không thể nào quên được”, Nguyễn Anh Đào nhớ lại.

Một lần xem tranh cô, họa sĩ Mai Trực nhận xét: “Màu tranh của em rất hợp với sơn mài. Hay là thử xem”. Thế là cô học thêm kỹ thuật sơn mài từ các tên tuổi Mai Trực, Nguyễn Lâm, Lê Xuân Chiểu… đến các thầy dạy ở Trường Đại học Mỹ thuật Tp HCM. Mấy bức đầu tiên được các thầy khen, cô rất sung sướng. Duyên nợ với sơn mài cũng bắt đầu từ đó.

Có lần, một thầy dạy nói với Nguyễn Anh Đào: “Em vẽ gì thì vẽ, nó cũng ra sơn mài, bởi màu tranh em là màu của ký ức”. Cô như tìm được chính mình với dòng tranh truyền thống. Nhiều tác phẩm của Anh Đào khiến người thưởng lãm ngỡ ngàng, được đón nhận nồng nhiệt và giới chuyên môn đánh giá cao, từ loạt tranh “Sen”, loạt tranh “Vũ điệu cá”, loạt tranh “Địa đàng”, loạt tranh “Hoa”, v.v.

Vượt mọi khó khăn, nỗ lực của cô mang đến quả ngọt đầu tiên. Năm 2012, lần đầu tiên tranh Anh Đào được triển lãm tại một gallery ở Singapore. Cũng năm đó, tại triển lãm Họa sĩ nữ quốc tế (Việt Nam đăng cai, diễn ra tại Tp HCM), Anh Đào là một trong 3 gương mặt nữ được chú ý. Chọn mua tranh của cô là một nhà sưu tập quốc tế đến từ Hồng Kông, mua một lúc gần 20 bức tranh, treo trang trọng trong một biệt thự tại Tp HCM. Năm 2013, lần thứ hai tranh của cô đến Singapore qua triển lãm Art fairs. Một nhà sưu tập cũng là chủ gallery tại Singapore ngỏ ý tổ chức một triển lãm cá nhân cho cô trong năm.

Bao nhiêu dự tính rộn ràng, nhưng biến cố mất mẹ bất ngờ ập đến. Cú sốc tinh thần khiến một thời gian Anh Đào không thể sáng tác và cô xoay qua làm đủ việc như thiết kế, trang trí quán cà phê, mở phòng tranh chuyên trang trí cho nhà hàng, khách sạn…

Từ năm 2010 đến nay, Nguyễn Anh Đào đã tham gia trên 25 triển lãm mỹ thuật trong nước và 12 triển lãm quốc tế. Cô còn là Phó Trưởng ngành Trang trí mỹ thuật – Hội Mỹ thuật Tp HCM. (sggp.org.vn)

Xem video:

Họa sĩ Nguyễn Anh Đào_Không gian ký ức. https://www.youtube.com/watch?v=VOVaT-kNAV0

Nguyễn Anh Đào (1981- )

Nguyễn Anh Đào (1981- ) chào đời tại Daklak và sống tại Daklak, tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội–Nhân văn năm 2003. Cô tóm tắt đơn giản về hoạt động nghệ thuật của mình: “Tôi vẽ những gì quanh tôi như một cuộc chơi” (indochineart.vn).

Đặng Phúc Đạt

Đặng Phúc Đạt (1979- ) chào đời tại Hà Nội. năm 2002 tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành Hội họa Sơn mài.

Ông cho biết mình luôn tìm kiếm những vẻ đẹp ẩn chứa và xúc cảm bên trong mỗi nơi đã đi qua, cảm hứng sáng tác chủ yếu từ thiên nhiên và con người trên mỗi vùng miền, chất liệu thể hiện là sơn mài truyền thống.

Họa sĩ Đặng Phúc Đạt từng tham gia một số triển lãm trong và ngoài nước.

An Đặng

Họa sĩ An Đặng (1983- ) chào đời tại Huế, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Huế và Trường Đại học Mahasarakham tại Thái Lan. Cô là giảng viên tại Trường Đại học Mỹ thuật Huế.

Họa sĩ An Đặng từng tham gia nhiều triển lãm nghệ thuật như:

Nguyễn Văn Đông

Họa sĩ Nguyễn Văn Đông (1990- ) chào đời tại Hoàng Mai, Nghệ An. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Nguyễn Văn Đông ở lại Hà Nội, trở thành họa sĩ sáng tác tự do, từng có một số giải thưởng về mỹ thuật, để lại dấu ấn trong nhiều triển lãm tranh.

Với sơn dầu là chất liệu chủ yếu, Nguyễn Văn Đông chọn lối vẽ tả thực và sở trường là vẽ chân dung, đặc biệt là chân dung trẻ em.

Nguyễn Hữu Đức

Họa sĩ Nguyễn Hữu Đức (1991- ) quê quán ở Đại Lộc, Quảng Nam.

Đã tham gia một số triển lãm.

Các thể tài gồm có phong cảnh, tĩnh vật và chân dung.

Nguyễn Quảng Đức

Họa sĩ Nguyễn Quảng Đức – có tác phẩm ghi tác giả tên Nguyen Quang Duc (1968- ) tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội.

Từng tham gia triển lãm tranh tại Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Phillippines, Trung Quốc.

Có tranh trong một số bộ sưu tập trong nước và nước ngoài.

Nguyễn Văn Đức

Họa sĩ Nguyễn Văn Đức (1976- ) tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2000 và cao học năm 2010. Ông là giảng viên Đại học Nghệ thuật Trung Ương. Họa sĩ chuyên sáng tác trên các chất liệu sơn dầu , acrylic, bột màu.

Họa sĩ Nguyễn Văn Đức từng tham gia nhiều triển lãm tranh trong nước cũng như ở Áo, Hà Lan, Hongkong, Mỹ, Nhật Bản, Singapore…, qua đó nhận một số giải thưởng.

Ông có nhiều tác phẩm trong sưu tập cá nhân và tập thể các nước.

Hoàng Long Giang

Họa sĩ Hoàng Long Giang tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Yên Bái năm 2000, và Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2006. Năm 2005 ông nhận học bổng của Nhật Bản dành cho sinh viên ưu tú.

Hoàng Long Giang từng tham gia một số triển lãm tranh trong nước và qua đó nhận một số giải thưởng.

Nguyễn Hồng Giang

Họa sĩ Nguyễn Hồng Giang (1980- ) chào đời tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam với bằng Cử nhân và bằng Thạc sĩ Mỹ thuật.

Dòng tranh đầu tiên được Hồng Giang lựa chọn là sơn dầu với chủ đề đời sống con người. Năm 2015 ông tham gia Triển lãm Mỹ thuật Toàn Quốc với 1 tác phẩm dòng tranh sơn dầu trên toan (loại vải bố chuyên dụng trong hội họa).

Đầu năm 2016, Nguyễn Hồng Giang bắt đầu thử sức ở dòng sơn mài với các bức tranh miêu tả phố Hà Nội. Với chất liệu sơn mài, Hồng Giang còn sáng tác thêm các chủ đề về hoa, đặc biệt là về sen.

Tranh của Nguyễn Hồng Giang bán khá chạy do đường nét và màu sắc bắt mắt.

Nguyễn Thị Châu Giang

Nguyễn Thị Châu Giang (1975- ) chào đời ở Hà Nội, có năng khiếu và mê viết văn, vẽ tranh từ rất sớm.

Cùng lúc đam mê cả lĩnh vực văn chương và hội họa, nên sau nhiều đắn đo suy nghĩ như đứng giữa hai làn nước để chọn con đường đại học, cuối cùng Nguyễn Thị Châu Giang chọn Trường Đại học Mỹ thuật Tp HCM để thi vào và dấn thân theo đuổi nghiệp vẽ. Ở lĩnh vực hội họa đường như cá tính sáng tạo của Nguyễn Thị Châu Giang được bộc lộ rõ nét hơn, táo bạo hơn, dữ dội hơn.

Những người phụ nữ trong tranh Nguyễn Thị Châu Giang khiến người xem phải se lòng trước một vẻ đẹp đầy sự kiên nhẫn chịu đựng. Trong tranh chị họ hiện hữu một cách đầy vẻ trắc ẩn, dường như không được hưởng hạnh phúc một cách tròn đầy. Trong làng hội họa TP.Hồ Chí Minh những năm qua, Nguyễn Thị Châu Giang là một trong số không nhiều những họa sĩ trẻ được mời tham dự triển lãm tranh ở nước ngoài gây được sự chú ý của công chúng yêu hội họa. Nguyễn Thị Châu Giang vẽ thuần thục và mê đắm cả hai chất liệu là sơn dầu và lụa. (Lương Định, 2016)

Năm 1998, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật, Nguyễn Thị Châu Giang có ngay những cuộc triển làm cá nhân gây xôn xao dư luận. Tác phẩm Những gương mặt đến từ tương lai như tự vẽ mặt mình, với đôi mắt đầy âu lo thảng thốt đem lại cho Nguyễn Thị Châu Giang giải nhất cuộc thi “Ánh mắt trẻ – 2001” và được nhận học bổng du học 4 tháng ở Trường Mỹ thuật (École des Beaux-Arts), Paris bên Pháp.

Không trừu tượng, không lập thể, không siêu thực, họa sĩ chung thủy với chất liệu sơn dầu, lụa và hình khối, đường nét, sắc màu chân thực, nhưng với cái nhìn mới mẻ táo bạo mạnh mẽ về tình yêu và hạnh phúc.

Nguồn tham khảo và đọc thêm

Diên Vỹ (2016). Thế giới tĩnh vật của Nguyễn Ngọc Đan. https://doanhnhansaigon.vn/doi-song-van-hoa/the-gioi-tinh-vat-cua-nguyen-ngoc-dan-1070903.html

Hoàng Linh Lan (2018). Họa sĩ Nguyễn Ngọc Đan: Hội họa là con đường duy nhất tôi đi. https://www.sggp.org.vn/hoa-si-nguyen-ngoc-dan-hoi-hoa-la-con-duong-duy-nhat-toi-di-566859.html

Hoàng Thu Phố (2018). Màu dân tộc trong tranh khắc gỗ. https://vnca.cand.com.vn/Tu-lieu-van-hoa/Mau-dan-toc-trong-tranh-khac-go-i464734/

Lan Tường (2017). Họa sĩ Nguyễn Văn Đông và đề tài trẻ thơ. https://vtc.vn/hoa-si-nguyen-van-dong-va-de-tai-tre-tho-ar299265.html

Lucy Nguyễn (2018). Nguyễn Ngọc Đan: Giới mỹ thuật nước ngoài đánh giá cao họa sĩ trẻ Việt Nam. https://www.baohomnay.com/Van-hoa/Nguyen-Ngoc-Dan-Gioi-my-thuat-nuoc-ngo-agrave-i-d-aacute-nh-gi-aacute-cao-hoa-si-tre-Viet-Nam-1759520.html

Lương Định (2016). Nhà văn, họa sĩ Nguyễn Thị Châu Giang: Viết và vẽ để trải lòng với cuộc sống. https://baodansinh.vn/nha-van-hoa-si-nguyen-thi-chau-giangviet-va-ve-den-trai-long-voi-cuoc-song-37882.htm

Mai Nhật (2018). Phái đẹp khỏa thân trên tranh lụa Châu Giang. https://vnexpress.net/phai-dep-khoa-than-tren-tranh-lua-chau-giang-3806419.html

Ngọc Hân (2019). Hà Nội đẹp hơn qua nét vẽ của họa sĩ Trần Nguyên Đán. https://tuoitrethudo.com.vn/ha-noi-dep-hon-qua-net-ve-cua-hoa-si-tran-nguyen-dan-26682.html

Phạm Đán Bình (2017). Trần Nguyên Đán với tranh khắc gỗ. https://doanhnhanplus.vn/tran-nguyen-dan-voi-tranh-khac-go-232817.html

Trang Ps (2020). Art Republik Review: Tâm hồn người phụ nữ trong triển lãm “Ẩn Hoa 2” của Châu Giang. https://luxuo.vn/culture/events/art-republik-review-tam-hon-nguoi-phu-nu-trong-trien-lam-an-hoa-2-cua-chau-giang.html

* * *

Ghi chú: Bài này vẫn còn mở, sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin.

___________________________
Diệp Minh Tâm, tháng 12-2021

15 thoughts on “Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 5: Tác giả tên vần Đ–G

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s