Thơ Đường – Thời kỳ Vãn Đường (836-907)

Thơ Đường – Thời kỳ Vãn Đường (836-907)Diệp Minh TâmTháng 4-2022 Ghi chú – Notice Mở đầu Thông tin cơ sở Giới thiệu thơ thời Vãn Đường (836-907) Hạo Nhiên Thiền sư (? – ? )Văn chungVương Chiêu Quân Tào Đường (? – ?)Lưu Nguyễn động trung ngộ tiên tửLưu Nguyễn tái đáo Thiên Thai… Read More Thơ Đường – Thời kỳ Vãn Đường (836-907)

Thơ Đường – Thời kỳ Trung Đường (766-835)

Thơ Đường – Thời kỳ Trung Đường (766-835)Diệp Minh TâmTháng 4-2022 Ghi chú – Notice Mở đầu Thông tin cơ sở Giới thiệu thơ Thời kỳ Trung Đường (766-835) Đỗ Thu Nương (? – ?)Kim lũ y Hạo Nhiên Thiền sư (? – ?)Tầm Lục Hồng Tiệm bất ngộ Lang Sĩ Nguyên (? – ?)Dạ… Read More Thơ Đường – Thời kỳ Trung Đường (766-835)

Thơ Đường – Thời kỳ Thịnh Đường (713-765)

Thơ Đường – Thời kỳ Thịnh Đường (713-765)Diệp Minh TâmTháng 4-2022 Ghi chú – Notice Mở đầu Thông tin cơ sở Giới thiệu thơ Thời kỳ Thịnh Đường (713-765) Trương Kính Trung (? – ?)Biên từ Kim Xương Tự (? – ?)Xuân oán Lương Hoàng (? – ?)Diễm nữ từ Vương Loan (? – 750)Thứ… Read More Thơ Đường – Thời kỳ Thịnh Đường (713-765)

Thơ Đường – Thời kỳ Sơ Đường (618-712)

Thơ Đường – Thời kỳ Sơ Đường (618-712)Diệp Minh TâmTháng 3-2022 Ghi chú – Notice Mở đầu Thông tin cơ sở 1. Vài nét về thơ Đường2. Thơ Đường luật3. Sách thơ Đường4. Tổng quan về thời kỳ Sơ Đường Giới thiệu thơ thời Sơ Đường (618-713) Vương Tích (585-644)Dã vọngDạ quá Đông KhêQuá tửu… Read More Thơ Đường – Thời kỳ Sơ Đường (618-712)

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 21: Tác giả tên vần U-Z

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 21: Tác giả tên vần U-ZDiệp Minh TâmTháng 12-2021 Các bài viết trong loạt bài này: Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 1: Tác giả tên vần A – https://tamdiepblog.wordpress.com/2021/12/26/hoi-hoa-viet-nam-the-ky-21-bai-1-tac-gia-ten-van-a/ Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 2: Tác giả tên… Read More Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 21: Tác giả tên vần U-Z

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 20: Tác giả tên vần Tu–Ty

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 20: Tác giả tên vần Tu–TyDiệp Minh TâmTháng 12-2021 Các bài viết trong loạt bài này: Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 1: Tác giả tên vần A – https://tamdiepblog.wordpress.com/2021/12/26/hoi-hoa-viet-nam-the-ky-21-bai-1-tac-gia-ten-van-a/ Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 2: Tác giả tên… Read More Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 20: Tác giả tên vần Tu–Ty

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 19: Tác giả tên vần Ti–Tr

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 19: Tác giả tên vần Ti–TrDiệp Minh TâmTháng 12-2021 Ghi chú – Notice Mở đầu Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Tác giả tên vần vần Ti–Tr Bé Trí Hiếu, 2020 – Cao Nam Tiến Bé Uyên Minh, 2018 – Cao Nam Tiến Cát… Read More Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 19: Tác giả tên vần Ti–Tr

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 18: Tác giả tên vần The–Thy

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 18: Tác giả tên vần The–ThyDiệp Minh TâmTháng 12-2021 Các bài viết trong loạt bài này: Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 1: Tác giả tên vần A – https://tamdiepblog.wordpress.com/2021/12/26/hoi-hoa-viet-nam-the-ky-21-bai-1-tac-gia-ten-van-a/ Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 2: Tác giả tên… Read More Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 18: Tác giả tên vần The–Thy

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 17: Tác giả tên vần Tha – Thâ

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 17: Tác giả tên vần Tha – ThâDiệp Minh TâmTháng 12-2021 Các bài viết trong loạt bài này: Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 1: Tác giả tên vần A – https://tamdiepblog.wordpress.com/2021/12/26/hoi-hoa-viet-nam-the-ky-21-bai-1-tac-gia-ten-van-a/ Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 2: Tác… Read More Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 17: Tác giả tên vần Tha – Thâ

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 16: Tác giả tên vần Ta–Te

Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 16: Tác giả tên vần Ta–TeDiệp Minh TâmTháng 12-2021 Các bài viết trong loạt bài này: Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 1: Tác giả tên vần A – https://tamdiepblog.wordpress.com/2021/12/26/hoi-hoa-viet-nam-the-ky-21-bai-1-tac-gia-ten-van-a/ Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 2: Tác giả tên… Read More Hội họa Việt Nam thế kỷ 21 – Bài 16: Tác giả tên vần Ta–Te